Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС командирова двама членове на Съвета на форуми на ЕМСС

1 ноември 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет определи и командирова Драгомир Кояджиков - член на Съдийската колегия на ВСС, за участие в семинар за подбор и назначаване на съдии, който ще се проведе на 10 и 11 декември в гр. Мадрид, Кралство Испания. Той се организира от Европейската мрежа на съдебните съвети, в съответствие с работния план на ЕМСС, приет от Общото събрание в гр. Лисабон. Форумът има за цел да насърчи достъпа до справедливи и безпристрастни съдилища и по-нататъшното прилагане на насоките и стандартите на ЕМСС в областта на независимостта, ефикасността и качеството на правосъдието. Мрежата разработва минимални съдебни стандарти и съответните показатели в определени области като инструмент за самооценка на съдебните системи.

Пленумът командирова също Вероника Имова – член на Съдийската колегия на ВСС, за участие във втората среща на екипа по проект „Независимост и отчетност и качество на правосъдието“ на ЕМСС, която е насрочена в периода 16-18 декември в гр. Хага, Кралство Холандия.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд