Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС определи представляващия Съвета за участие в конференция за ефективността на съдебните системи във Виена

1 ноември 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет определи и командирова Боян Магдалинчев - представляващ ВСС, за участие в конференцията на високо равнище за ефективността на съдебните системи, която ще се проведе на 30 октомври в гр. Виена, Република Австрия.

Информация за форума е изпратена от Европейската комисия чрез Европейската мрежа на съдебните съвети. Той се организира от Австрийското председателство на Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия. Конференцията ще направи преглед на усилията, положени в Европейския съюз за подобряване на ефективността на националните съдебни системи, както и на начина, по който ЕС може да продължи да ги подкрепя.

Предвидени са основни изказвания от д-р Йозеф Мозер – министър по конституционните въпроси, реформи, дерегулация и правосъдие на Република Австрия, и от Вера Йоурова – комисар по правосъдие, потребители и равенство между половете. Планирани са две сесии, като в първата – на тема „Правосъдието за гражданите и бизнеса – качеството на съдебните системи и тяхното икономическо въздействие“, ще участва президентът на ЕМСС Кийс Щерк. Другият панел ще се фокусира върху рисковете и възможностите за цифровизация в съдебната система.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд