Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС възложи ползването на недвижими имоти на 7 окръжни прокуратури

1 ноември 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет възложи ползването на предоставени му за управление 11 недвижими имоти на Окръжна прокуратура – Видин, Окръжна прокуратура – Габрово, Окръжна прокуратура - Добрич, Окръжна прокуратура – Кърджали, Окръжна прокуратура – Перник, Окръжна прокуратура – Смолян, както и Окръжна прокуратура Ямбол, считано от 1 януари 2019 г. Решението е взето на основание чл. 130а, ал. 2, т. 6 от Конституцията на Република България, чл. 387 и чл. 388 от Закона за съдебната власт, във връзка с § 83, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби от ЗСВ. С решението се предоставят за ползване за нуждите на Териториалните отделения към съответните районни прокуратури в областните градове, помещения в съдебните палати в гр. Белоградчик, гр. Кула, гр. Дряново, гр. Трявна, гр. Тервел, гр. Ардино, гр. Брезник, гр. Трън, гр. Чепеларе, гр. Мадан, и гр. Тополовград.

С решението на Пленума представляващият ВСС е упълномощен да отправи искане до общинските власти да бъдат изменени договорите за безвъзмездно предоставяне управлението и ползването на имотите (общинска собственост) в гр. Тервел на Районна прокуратура – Добрич, и в гр. Тополовград на Районна прокуратура – Ямбол.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд