Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС даде съгласие Прокуратурата на Република България да извърши разход по проект по ОПДУ

1 ноември 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие Прокуратурата на Република България да извърши разход в размер до 400 000 лв. в рамките на утвърдения ѝ за 2018 г. бюджет, съгласно сключен договор за изпълнение на проект „Въвеждане на електронно правосъдие в ПРБ чрез електронен документооборот, предоставяне на отворени данни и електронни услуги за комплексно административно обслужване на граждани и институции“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд