Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие резултатите от извършени одитни ангажименти на Районен съд – Велинград, Районен съд – Чепеларе и Районен съд - Пазарджик

1 ноември 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие резултатите от извършения одитен ангажимент – констатации, изводи и препоръки за подобряване дейността на Районен съд – Велинград, Районен съд – Чепеларе и Районен съд - Пазарджик. Пленумът одобри изпълнението на препоръките, съгласно предоставена писмена информация и одобри действията, предвидени в плана за действие, утвърден от председателите на съдилищата.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд