Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия ще предложи на предстоящото заседание на Пленума на ВСС на 08.11.2018 г. да бъде разкрита една щатна длъжност „съдия“ в Административен съд – Варна

6 ноември 2018 година

Съдийската колегия, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, ще предложи на Пленума на ВСС, на предстоящото заседание на 08.11.2018 г., да разкрие на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ една щатна длъжност „съдия“ в Административен съд – Варна, считано от датата на вземане на решението. Решението е във връзка с молба от Тинка Атанасова Косева за предсрочното ѝ освобождаване от заеманата длъжност „административен ръководител – председател“ на Административен съд – Варна и назначаването ѝ на длъжност съдия в същия съд.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд