Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС поощри Павлина Панова - заместник-председател на ВКС с отличия „служебна благодарност и грамота“ и „личен почетен знак първа степен - златен“

6 ноември 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 1 и т. 2, б. “а“ от ЗСВ Павлина Стефанова Панова - заместник-председател на Върховния касационен съд с отличия „Служебна благодарност и грамота“ и „личен почетен знак първа степен - златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

В предложението от председателя на ВКС Лозан Панов е посочено, че съдия Павлина Панова е избрана от Общото събрание на съдиите от ВКС и ВАС, проведено на 26.10.2018 г. за съдия в Конституционния съд на Република България. Тя правораздава във ВКС от 11 години, а трудовият и юридическият ѝ стаж е преминал почти изцяло в съдебната система – била е стажант-съдия в Софийски градски съд, младши прокурор и прокурор в Районен съд – София, съдия в Софийски районен съд, съдия в Софийски градски съд, съдия в Софийски апелативен съд, съдия във ВКС от 2007 г. и заместник-председател и ръководител на Наказателна колегия от 25.03.2013 г.

С решение от днес, съдия Панова бе освободена, на основание чл. 165, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 2 от ЗСВ от заеманите длъжности „съдия“  и заместник-председател на ВКС, считано от датата на встъпване в длъжност „съдия“ в Конституционния съд.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд