Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС остави без уважение заявлението от Доброслав Руков – съдия в Административен съд София-град за повишаване на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ на длъжност „съдия“ във ВАС

6 ноември 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение заявлението от Доброслав Вълков Руков – съдия в Административен съд София-град, за повишаване на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ на длъжност „съдия“ във Върховния административен съд.

Обявеният с решение на ВСС по протокол №10/25.02.2016 г. конкурс за повишаване и преместване за заемане на осем длъжности „съдия“ във ВАС е приключил на 01.02.2017 г., когато е встъпил последният назначен кандидат по конкурса. Деветмесечният срок за приложение на разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ е изтекъл на 01.11.2017 г. На освободени в срока на приложението на разпоредбата четири длъжности са повишени следващите по реда на класирането кандидати, а съдия Добрев не се явява следващ по реда на класирането кандидат по смисъла на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд