Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедурите за избор на административни ръководители в СГС, Военен съд – София и районните съдилища в Пловдив, Сандански и Трън

6 ноември 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедурите за избор на административни ръководители, както следва:

  • Софийски градски съд  - 27.11.2018 г.;
  • Военен съд – София и Районен съд – Пловдив на 04.12.2018 г.
  • Районен съд – Сандански и Районен съд – Трън на 11.12.2018 г.

В изборната процедура за административен ръководител на Софийски градски съд са допуснати двама кандидати - Евгени Димитров Георгиев – съдия в СГС и Алексей Боянов Трифонов – съдия в Софийски апелативен съд.

В другите изборни процедури участва по един кандидат, като за втори мандат се кандидатират досегашните административни ръководители на Районен съд – Пловдив Иван Георгиев Калибацев и на Районен съд – Сандански – съдия Николинка Крумова Бузова.

Кандидат за административен ръководител на Военен съд – София е Мадлен Георгиева Димитрова-Гебрева, съдия в същия съд, а за Районен съд – Трън настоящият и. ф. административен ръководител Петър Симеонов Петров, който в два мандата е бил административен ръководител на Районна прокуратура – Радомир.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд