Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отложи за следващото си заседание на 11.11.2018 г. разглеждането на предложението за изменение и допълние на Вътрешните правила за организацията и дейността на Комисията по атестирането и конкурсите

6 ноември 2018 година

Съдийската колегия на ВСС отложи за следващото си заседание на 11.11.2018 г. разглеждането на предложението за изменение  и допълние на Вътрешните правила за организацията и дейността на Комисията по атестирането и конкурсите, приети на основание чл. 37, ал. 3 от ЗСВ с решение на Съдийската колегия по протокол № 18 от 04.10.2016 г.

Промените са свързани с числения състав  на КАК, изискванията за кворум и формиране на мнозинство при вземане на решения,  въвеждане на случаен принцип при разпределение на атестациите съобразно материята и при спазване изискванията за равномерност

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд