Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Представители на НСМГНДРБ, определени за национални лица за контакт по търговски и наказателни дела ще участват в среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела през м. декември 2018 г. в гр. Виена, Австрия

6 ноември 2018 година

Съдийската колегия на ВСС командирова за участие в редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, която ще се проведе в периода 12-15.12.2018 г. в гр. Виена, Австрия Богдана Желявска – съдия в СГС и национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа по граждански и наказателни дела в Република България – граждански дела и Валентина Бошнякова – съдия в Окръжен съд – Смолян и национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България- търговски дела.

Основната тема на срещата ще бъде Регламент (ЕС) № 650/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 04.07.2012 г. относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения и приемането и изпълнението на автентични актове в областта на наследяването и относно създаването на европейско удостоверение за наследство.

Богдана Желявска и Валентина Бошнякова са определени за участие, съгласно вътрешно разпределение между членовете на Мрежата, направено по време на годишната среща на НСМГТД, проведена на 23.02.2018 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд