Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прие за сведение доклад от съдии участвали в в конференцията „Съдилища и комуникация“ в Унгария, съгласно решение на колегията по протокол № 29/02.10.2018 г.

6 ноември 2018 година

Съдийската колегия прие за сведение доклад от Симона Миланези-Панчева – съдия в Окръжен съд – гр. Габрово и Камелия Ненкова – съдия в Районен съд – гр. Бургас от участието им в конференцията „Съдилища и комуникация“ в периода 10-13 октомври 2018 г. в гр. Будапеща, Унгария. Те бяха командиравони за участие в международния форум с решение на Съдийската колегия по протокол № 29/02.10.2018 г. В конференцията е проведена за шеста поредна година и в нея са участвали над 100 участници от 16 държави. Представени и дискутирани са темите „Съдебен бранд“, „Онлайн съдилища“ и „Удовлетвореност на клиента“, обсъдени са предизвикателствата, за да се адаптира информацията и изграждането на образа на съда кам съвременните тенденции и промени, свързани с нализане на дигитализацията в ежедневието.

Докладът ще бъде публикуван на интернет страницата на ВСС в раздел Международна дейност/Доклади, анализи и решения/Доклади от международни срещи.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд