Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие, че Георги Кърпаров – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, не е извършил дисциплинарни нарушения

7 ноември 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 310, ал. 1 от Закона за съдебната власт, прекрати производството, образувано по предложение на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Смолян, в частта относно допусната през 2016 г. от прокурор Георги Николов Кърпаров забава при постановяване на прокурорските актове по възложени му досъдебни производства и преписки по проверки по чл. 145, ал. 2 от ЗСВ, и относно допусната от него забава при постановяване на прокурорските актове по възложени преписки по проверки по чл. 145, ал. 2 от ЗСВ през периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.

Прокурорската колегия на ВСС прие, че Георги Кърпаров – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, не е извършил дисциплинарни нарушения по останалата част от предложението на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Смолян, и не му наложи дисциплинарно наказание.

Решенията са предложени от дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 5/2018 г., по описа на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд