Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС потвърди дисциплинарно наказание „забележка“, наложено на Неделчо Стайков Неделчев – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Стара Загора

7 ноември 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет потвърди дисциплинарно наказание „забележка“, наложено на Неделчо Стайков Неделчев – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Стара Загора, със  заповед № ОП – 67/2018 от 06.06.2018 г. на административния ръководител – окръжен прокурор на Стара Загора.

Той е санкциониран за подаване на два броя недопустими сигнали срещу задължителни писмени указания на наблюдаващия прокурор, съгласно чл. 197 от НПК, след като първият му сигнал е бил оставен без разглеждане като недопустим от прокурор от ОП – Стара Загора, и за неговите бездействия, изразяващи се в неизпълнение на указанията на наблюдаващия прокурор, които през периода от 12.06.2017 г. до 27.10.2017 г. са довели до неоправдано забавяне на разследването по досъдебно производство по описа на ОСлО в ОП - Стара Загора за 2017 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд