Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС отмени заповед за налагане на дисциплинарно наказание „забележка“ на Георги Русев – прокурор в Районна прокуратура - Несебър

7 ноември 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 314, ал. 4 от Закона за съдебната власт отмени наложеното със Заповед № РД-19-02/2018 г. от 30.08.2018 г. на административния ръководител на Районна прокуратура – Несебър, дисциплинарно наказание „забележка“ на Георги Стефанов Русев – прокурор в Районна прокуратура – Несебър.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд