Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС поощри Маргарит Куртев Стоилов – административен ръководител на Районна прокуратура – Харманли

7 ноември 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 303, т. 2, б. „б“ от Закона за съдебната власт, във връзка с чл. 304, ал. 1 и ал. 2 от ЗСВ, поощри Маргарит Куртев Стоилов – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Харманли, с отличие „личен почетен знак: втора степен – сребърен“, за безупречно и високо професионално изпълнение на служебните си задължения по всички показатели за постигане на бързина и качество на постановените актове.

Предложение за награждаването е направено от Иван Стоянов – административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Хасково. Той се мотивира с много добрите резултати, показани от ръководената от Маргарит Стоилов Районна прокуратура – Харманли, в условията на висока натовареност - през първото шестмесечие на 2018 г. е на първо място в страната от общо 113 районни прокуратури. Посочени са неговият принос за постигнатите резултати и създадената ефективна организация на административната дейност.

Прокурорската колегия не прие предложение за поощряване на Маргарит Стоилов с парична награда.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд