Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС поощри и освободи Анюта Бойкова Накова – следовател в Националната следствена служба

7 ноември 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ от Закона за съдебната власт, поощри Анюта Бойкова Накова – следовател в Националната следствена служба, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Предложение за награждаването ѝ е направено от главния прокурор Сотир Цацаров. Той се мотивира с богатия професионален опит, изключително отговорното и компетентно изпълнение на служебните задължения и нейния принос за издигане на авторитета на съдебната власт.

Колегията освободи на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, поради пенсиониране, Анюта Бойкова Накова от заеманата длъжност „следовател“ в Националната следствена служба, считано от 15.11.2018 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд