Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС предостави допълнително финансиране на съдилища за ремонти, закупуване на техника и обезщетения

8 ноември 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие да се увеличат с цел извършване на текущи ремонти бюджетите за 2018 г. на Административен съд – София-град, на Административен съд – Търговище, Окръжен съд – Русе, Районен съд – Варна, Районен съд – Добрич, Районен съд – Нови Пазар, Районен съд – Поморие, на Районен съд – Средец, Окръжен съд - Търговище. Финансиране за аварийни ремонти получиха Административен съд – Враца и Районен съд - Самоков.

С решение на Пленума се осигуряват средства на Върховния касационен съд, представляващи възстановени щети от застраховател.

Пленумът предостави финансов ресурс за изплащане на обезщетения по Кодекса на труда и ЗСВ на Окръжен съд – Враца, Районен съд – Плевен, Апелативен съд – Варна, Апелативен съд – Пловдив, Апелативен съд – Велико Търново.

Осигурени са средства на Районен съд – Кубрат за изплащане на възнаграждения на вещи лица и съдебни заседатели.

С решение на Пленума се увеличават бюджетите на Районен съд – Павликени, Районен съд – Девня, Административен съд – Перник, и Районен съд – Петрич за текуща издръжка до края на годината, предвид увеличени разходи за консумативи.

Пленумът на Висшия съдебен съвет осигури средства на Районен съд – Мездра за закупуване копирна машинна, а на Административен съд – Стара Загора и на Районен съд – Златоград за закупуване на програмни продукти.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд