Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС одобри договор за дарение на компютърна техника между „Информационно обслужване“ АД и ВСС

8 ноември 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри сключване на договор за дарение между „Информационно обслужване“ АД и ВСС за прехвърляне безвъзмездно правото на собственост върху активите, предоставени за ползване от ВСС и органи на съдебната власт, съгласно договор от 22.06.1999 г.

Пленумът упълномощи Боян Магдалинчев – представляващ ВСС, да подпише договора за дарение на компютърна техника, закупена през 2005 г. и 2006 г., предоставена за ползване от ВСС и органи на съдебната власт. Предмет на договора са 490 броя технически средства, с изтекъл амортизационен срок.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд