Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС упълномощи представляващия да сключва и прекратява договори за наем на ведомствени жилища от фонда на Съвета


 8 ноември 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи представляващия да сключва и прекратява договори за наем на недвижими имоти – държавни ведомствени жилища от жилищния фонд на ВСС, и допълнителни споразумения към тях, на основание чл. 25, ал. 3 от Правилата за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост, предоставени в управление на ВСС за жилищни нужди. Съгласно Правилата отношенията с наемателите на ведомствени жилища трябва да бъдат предоговорени като се актуализира дължимият наем.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд