Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие за сведение акт на Гражданския съвет за изменение на Правилата за неговото действие

8 ноември 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение Акт № 97/06.07.2018 г. на Гражданския съвет от професионални и неправителствени организации към ВСС, с който са приети изменения и допълнения на Правилата за действието му, в сила от 06.07.2018 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд