Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС командирова членове на ВСС за участие в среща по проект „Обществено доверие и имидж на правосъдието“

8 ноември 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет командирова Олга Керелска – член на Съдийската колегия и Калина Чапкънова – член на Прокурорската колегия, за участие във втората среща на екипа по проект „Обществено доверие и имидж на правосъдието“ на Европейската мрежа на съдебните съвети. Форумът ще се проведе в периода 2-5 декември 2018 г. в гр. Букурещ, Румъния.

С решение на Пленума ще бъде командирована Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност“ в АВСС, за участие в срещата на лицата за контакт на националните съдебни системи, насрочена за 18 декември 2018 г. в гр. Брюксел, Белгия.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд