Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС разкри една длъжност „съдия“ в Административен съд – Варна

8 ноември 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от Закона за съдебната власт разкри една длъжност „съдия“ в Административен съд – Варна, считано от датата на вземане на решението. Предложение за това е внесено от Съдийската колегия на ВСС, във връзка с молба на Тинка Атанасова Косева за освобождаване от заеманата длъжност „административен ръководител – председател“ на съда, и възстановяване на заеманата преди от нея длъжност „съдия“.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд