Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС възложи на представляващия да проведе обществена поръчка за застраховане на автомобилите на Съвета

8 ноември 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет възложи на представляващия Съвета да организира и проведе обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по застраховане на моторните превозни средства, собственост на ВСС чрез сключване на застраховка „Гражданска отговорност на автомобилите“ и на застраховка „Пълно автокаско“ чрез събиране на оферти с обява с прогнозна стойност 57 660 лв. без ДСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд