Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи състава на конкурсната комисия по конкурса за повишаване в длъжност „съдия“ в апелативните съдилища – наказателна колегия

13 ноември 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 36, ал. 3 и ал. 6 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г.,  определи поименния състав на конкурсната комисия по обявения конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ в апелативните съдилища – наказателна колегия, както следва:

 •  Мина Топузова - редовен член, представител на комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС (наказателна материя);
 • проф. д-р Евгения Николова Коцева – редовен член, хабилитиран преподавател по наказателно право в Нов български университет;
 • Петя Колева-Рушанова – резервен член, представител на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС ( наказателна материя);
 • доц. д-р Юлиана Младенова Матеева  – резервен член, хабилитиран преподавател по наказателно право във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.

На основание чл. 189, ал. 5 от Закона за съдебната власт и чл. 36, ал. 1 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г., Колегията обяви поименния състав на конкурсната комисия по обявения конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ в апелативните съдилища – наказателна колегия, както следва:

 • Мина Топузова - представител на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС (наказателна материя), определена чрез жребий на основание чл. 36, ал. 3  от Наредба № 1 от 09.02.2017 г.;
 • Евелина Александрова Стоянова – съдия във Върховния касационен съд, определена чрез жребий на основание чл. 189, ал. 5, т. 4 от ЗСВ от Пленума на ВКС;
 • Антоанета Благоева Данова – съдия във ВКС, определена чрез жребий на основание чл. 189, ал. 5, т. 4 от ЗСВ от Пленума на ВКС;
 • Милена Георгиева Панева – съдия във ВКС, определена чрез жребий на основание чл. 189, ал. 5, т. 4 от ЗСВ от Пленума на ВКС;
 • проф. д-р Евгения Николова Коцева - хабилитиран преподавател по наказателно право в Нов български университет, определена чрез жребий на основание чл. 36, ал. 3 от Наредба № 1/09.02.2017 г.

Като резервни членове на комисията са определени:

 • Петя Колева-Рушанова - представител на КАК към СК на ВСС (наказателна материя), определен чрез жребий на основание чл. 36, ал. 6 от Наредба № 1/09.02.2017 г.;
 • Ружена Георгиева Керанова – съдия във ВКС, определена чрез жребий на основание чл. 189, ал. 5, т. 4 от ЗСВ от Пленума на ВКС;
 • доц. д-р Юлиана Младенова Матеева  – хабилитиран преподавател по наказателно право във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, определена чрез жребий на основание чл. 36, ал. 3 от Наредба № 1/09.02.2017 г.

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд