Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС допълни двама членове на конкурсната комисия за първоначално назначаване на длъжността „съдия“ в районните съдилища

13 ноември 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи Теодора Енчева Димитрова за редовен член на конкурсната комисия в конкурса за първоначално назначаване на длъжността „съдия“ в районните съдилища, на мястото на Татяна Генова Митова. Решението е във връзка с получено заявление за отвод на член на конкурсната комисия, обявена с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 14/08.05.2018 г.

Колегията определи чрез жребий Татяна Макариева – съдия в Окръжен съд – Варна за резервен член на конкурсната комисия в конкурса за първоначално назначаване  на длъжността „съдия“ в районните съдилища, на мястото на Теодора Енчева Димитрова.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд