Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС повиши в ранг седем магистрати

13 ноември 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 234 от Закона за съдебната власт повиши на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“ Йордан Росенов Русев – съдия в Административен съд – Пловдив, Атанас Николов Николов – съдия в Софийския районен съд, Константин Николов Попов – съдия в Софийския районен съд, Йорданка Христова Вутова – съдия в Районен съд – Ловеч, и Цветомира Георгиева Велчева – съдия в Районен съд – Ловеч. На същото основание са повишени на място в по-горен ранг „съдия в Апелативен съд“ Христо Кръстев Крачунов – съдия в Софийския районен съд, и Христо Тотев Христов – съдия в Районен съд – Габрово.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд