Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС одобри кандидатури за участие в процедура на ЕК за подбор на командировани национални експерти в OLAF

13 ноември 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет одобри две кандидатури за участие в процедурата на Европейската комисия за подбор на командировани национални експерти в Европейската служба за борба с измамите (OLAF). Вакантната позиция е за OLAF-В-5:Дирекция В – Разследвания II, отдел В.5 – „Земеделие и структурни фондове III“. За участие в процедурата са одобрени Иво Вътев – съдия в Софийския районен съд и Теодора Георгиева – съдия в Административен съд – София-град.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд