Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС насрочи две извънредни заседания за изслушване на кандидатите в процедури за избор на административни ръководители на пет съдилища

13 ноември 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет насрочи извънредни заседания на 7 и 14 декември 2018 г. за изслушване на допуснатите кандидати в пет процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт.

На 07.12.2018 г. Колегията ще проведе събеседване с допуснатия кандидат – Веселин Димитров Хаджиев – съдия в Окръжен съд – Пловдив, в процедурата за избор на административен ръководител на Окръжен съд - Пловдив. Тогава ще бъдат изслушани също Елеонора Петрова Серафимова - административен ръководител на Окръжен съд – Пазарджик, и кандидат за втори мандат, и Росица Генадиева Тодорова – Газибарова – административен ръководител на Районен съд Елин Пелин - също кандидат за втори мандат.

Събеседването с двамата кандидати за председател на Районен съд – Бургас – Дарина Кирчева Йорданова и Асен Тотев Радев, съдии в същия съд, е планирано за 14. 12.2018 г. Тогава ще бъдат изслушани и двамата кандидати за председател на Районен съд – Велики Преслав – Росица Маринова Томова – следовател в Окръжен следствен отдел – Шумен, и Диана Димова Петрова – и. ф. административен ръководител – председател на Районен съд – Велики Преслав.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд