Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Конституирани са конкурсните комисии в процедурите за повишаване във ВКП, ВАП и НСлС

14 ноември 2018 година

Конкурсните комисии по обявените с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 6/21.02.2018 г. конкурси за повишаване и заемане на 3 длъжности „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура, 5 длъжности „прокурор“ във Върховна административна прокуратура, както 5 длъжности „следовател“ в Националната следствена служба бяха конституирани днес.

След проведено обсъждане, за председатели на комисиите бяха избрани, както следва:

         - в конкурса за ВКП - Цветомир Йосифов – прокурор във ВКП;

         - в конкурса за ВАП – Ася Петрова – заместник на главния прокурор при ВАП;

         - в конкурса за НСлС – Генчо Терзиев – следовател в НСлС.

До участие в конкурса за повишаване в длъжност „прокурор“ във ВКП са допуснати 81 кандидати, в конкурса за повишаване в длъжност „прокурор“ във ВАП са допуснати 83 кандидати, а в конкурса за повишаване в длъжност „следовател“ в НСлС са допуснати 55 кандидати.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд