Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Президентът на Европейската мрежа на съдебните съвети се срещна с членове на Висшия съдебен съвет

15 ноември 2018 година

Членовете на Висшия съдебен съвет г-жа Калина Чапкънова и г-н Красимир Шекерджиев се срещнаха с г-н Кийс Стерк президент на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС) и г-жа Моник ван дер Гос – директор на постоянния секретариат на ЕМСС. Г-н Кийс Стерк бе избран за президент на ЕМСС по време на Общото събрание на ЕМСС, проведено през м. май 2018 г. в гр. Лисабон, Португалия, с мандат от две години.

По време на срещата бе отправено предложение Висшият съдебен съвет да бъде домакин на Общото събрание на ЕМСС през 2020 г. или 2021 г. Обсъдени бяха възможностите за по-активно участие на Съвета в инициативите и дейността на ЕМСС като бе уточнено, че към момента е наложен ротационен принцип на участие и практика за определяне на представители както от Съдийската, така и от Прокурорската колегия. Кийс Стерк заяви, че сред основните му цели е установяване на пълноценен диалог между държавите членуващи в ЕМСС.

Представителите на ЕМСС бяха запознати с основните акценти в приетите от Съдийската колегия на ВСС Стандарти за независимостта на съдебната власт, както и причините за създаването на този документ.

Сред обсъдените теми бяха установените модели за реакция от страна на съдебните съвети и проявните форми на натиск върху магистрати и съдебната власт, от медии, политици и представители на изпълнителната власт.

Членовете на ВСС уточниха, че решенията и дейностите на ЕМСС се популяризират сред магистратите и обществеността чрез сайта на Висшия съдебен съвет.

На г-н Стерк бе връчен плакет на Висшия съдебен съвет.

Това е втора среща на президент на ЕМСС с представители на Висшия съдебен съвет, първата бе проведена през 2016 г. с тогавашния президент г-н Джефри Вос.

Висшият съдебен съвет е член на ЕМСС от 2007 г., а през м. юни 2018 г. бе класиран на второ място в първото изложение на ЕМСС на тема „Водеща положителна промяна“ за представената Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. 

Членове на Висшия съдебен съвет от 2013 г.  участват в проекти на ЕМСС, както и във форума за дигитално правосъдие, като през 2018 г. Съветът има свои представители в екипите по проектите  „Независимост, отчетност и качество на правосъдието – продължение“ и „Обществено доверие и имидж на правосъдието“.

Сред основните цели на ЕМСС са анализ и информация за структурите и компетентностите на членовете на Мрежата, обмяна на опит във връзка с организацията на съдебната система и нейните функции, предоставяне на добри практики, опит и предложения до институциите на ЕС, както и на други национални и международни организации и институции като Европейския парламент, Европейската комисия, Европейската мрежа за съдебно обучение, Съвета на Европа, Института Макс Планк.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд