Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС присъедини в едно общо производство, което да продължи по дисциплинарно дело № 14/2017 г. дисциплинарните дела срещу Атанас Додов – съдия в Софийски районен съд

 20 ноември 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет присъедини дисциплинарно дело № 22/2018 г. към дисциплинарно дело № 14/2017 г., двете по описа на ВСС, образувани срещу Атанас Атанасов Додов – съдия в Софийски районен съд, за извършени от него дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ЗСВ, за разглеждане в едно общо производство, което да продължи по дисциплинарно дело № 14/2017г.

Дисциплинарните дела са образувани по предложения от административните ръководител на Софийски градски съд и Софийски районен съд. Дисциплинарните дела имат за предмет сходни действия и сочат извършване на едни и същи по вид дисциплинарни нарушения – системно неспазване на сроковете, предвидени в процесуалните закони и действие или бездействие, което неоправдано забавя производството.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд