Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отмени дисциплинарното наказание „забележка“ на съдия Стела Петрова наложено със заповед на административния ръководител на Районен съд – Враца

20 ноември 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 314, ал. 4 от ЗСВ, отмени наложеното със Заповед № 246/11.05.2018 г. на административния ръководител на Районен съд – Враца, дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – „забележка“, на Стела Петрова Колчева – съдия в Районен съд – Враца.

Заповедта на административния ръководител ведно с решението на Съдийската колегия на ВСС ще бъдат приложени към кадровото дело на съдията.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд