Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отложи разглеждането на т. 4 от дневния ред за увеличаване щатната численост на Районен съд – Бяла с една щатна длъжност „съдия“

20 ноември 2018 година

Съдийската колегия отложи разглеждането на т. 4 от дневния ред за увеличаване щатната численост на Районен съд – Бяла с една щатна длъжност „съдия“. Отлагането е заради, аналогични ситуации в Окръжен съд – Велико Търново и Окръжен съд – София, където се налага да бъдат разкрити по 1 щатна длъжност „съдия“. Предложенията за увеличаване щатната численост на посочените съдилища ще бъдат разгледани след преценка на възможностите за трансформиране на съществуващи свободни длъжности „съдия“ в районните съдилища.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд