Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия допълни с нови членове състава на Комисията по атестирането и конкурсите

20 ноември 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет допълни състава на Комисията по атестирането и конкурсите с още двама членове. По предложение от Красимир Шекерджиев в Комисията ще продължи да участва Драгомир Кояджиков – член на Съдийската колегия и член на КАК в предходния ѝ мандат. От квотата на съдиите съставът на КАК бе допълнен с Добрин Пеев Кючуков – съдия в Окръжен съд – Ямбол – Гражданска колегия, избран 14.11.2018 г. от Пленума на ВКС, съгласно чл. 37, ал. 5 от ЗСВ.

Комисията по атестирането и конкурсите бе конституирана с решение на Съдийската колегия по протокол № 29/02.10.2018 г., доп. т. 36 и бе допълнена с решение по протокол № 30/11.10.2018 г. Към настоящия момент Комисията е в състав:

Членове на Съдийската колегия:

- Вероника Атанасова Имова;

- Атанаска Младенова Дишева;

- Олга Зафирова Керелска-Кордова;

- Красимир Петков Шекерджиев;

- Драгомир Кояджиков;

от избраните членове от Пленума на ВАС

- Весела Орлинова Павлова – съдия във ВАС;

 - Захаринка Димитрова Тодорова – съдия във ВАС;

от избраните членове от Пленума на ВКС

- Албена Кирилова Александрова – съдия в СГС (гражданска материя);

- Анелия Здравкова Маркова – съдия в СГС (гражданска материя);

- Веселка Георгиева Узунова – съдия в Окръжен съд – Бургас (гражданска материя);

- Женя Радкова Димитрова – съдия в Окръжен съд – Варна (търговска колегия);

- Любка Николова Андонова – съдия във ВКС (гражданска материя);

- Мина Иванова Топузова – съдия във ВКС (наказателна материя);

- Петя Николаева Колева-Рушанова – съдия в Апелативния специализиран наказателен съд (наказателна колегия);

- Мария Митева Лалова – съдия в Софийски апелативен съд (наказателна материя);

- Радка Димитрова – Дражева–Първанова – съдия в Окръжен съд – Сливен;

- Добрин Пеев Кючуков – съдия в Окръжен съд – Ямбол (гражданска колегия).

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд