Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отложи обсъждането на въпроса за незаетите щатни длъжности „съдия“ в наказателните отделения на Софийски районен съд, Софийски градски съд и Софийски апелативен съд

20 ноември 2018 година

Съдийската колегия на ВСС отложи произнасянето по предложението от Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ за обсъждането на въпроса за незаетите щатни длъжности „съдия“ в наказателните отделения на Софийски районен съд, Софийски градски съд и Софийски апелативен съд, с цел прецизиране на предложения проект за решение. Комисията бе внесла предложение да се отправи препоръка до административните ръководители на трите съдилища да поставят на вниманието на Общото събрание на съответния съд, на основание разпоредбите на чл.79, ал. 2, т. 4, чл. 85, ал. 2, т.1 и чл.104, ал.2 ЗСВ, въпросът за трансформиране на съществуващите незаети щатни длъжности „съдия“ в наказателно отделение в длъжности „съдия“ в гражданските и търговските отделения чрез промяна на броя и специализацията на съставите в отделенията.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд