Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи свои представители в Работната група за изработване на Правила за индивидуална оценка на резултатите от дейността на съдиите, прокурорите, следователите и съдебните служители в специализираните органи на съдебната власт

20 ноември 2018 година

Съдийската колегия на ВСС определи за участие в Работна група за изработване на Правила за индивидуална оценка на резултатите от дейността на съдиите, прокурорите, следователите и съдебните служители в Апелативния специализиран наказателен съд, Специализирания наказателен съд, Апелативната специализирана прокуратура, Специализираната прокуратура и Следствения отдел в Специализираната прокуратура:

  • Боян Магдалинчев;
  • Боряна Димитрова и
  • Даниела Марчева.

Съгласно разпоредбата на чл. 233, ал. 6 и чл. 345, ал. 5 от ЗСВ, съдиите, прокурорите, следователите и съдебните служители в апелативния специализиран наказателен съд, в специализирания наказателен съд, в апелативната специализирана прокуратура, в специализираната прокуратура и следствения отдел на специализираната прокуратура получават допълнително възнаграждение в размер, определен по утвърдени от съответната колегия на Висшия съдебен съвет правила за индивидуална оценка на резултатите от дейността, но не повече от 6 основни месечни възнаграждения годишно.

В състава на Работната група ще бъдат включени членове на Съдийската и Прокурорската колегии на ВСС, магистрати и съдебни служители от специализираните органи на съдебната власт.

Работната група ще бъде сформирана с решение на Пленума на ВСС.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд