Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия връчи отличия на поощрени прокурори и следователи

21 ноември 2018 година

Заседанието на Прокурорската колегия започна с тържествено връчване на отличията на прокурори и следователи поощрени по реда на чл. 303, ал. 2, от Закона за съдебната власт, в периода от 11 юли 2018 г. до 7 ноември 2018 г. Двама прокурори и двама следователи получиха най-високото отличие в съдебната власт – „личен почетен знак първа степен – златен“.

Отличията бяха връчени от Даниела Машева - говорител на Прокурорската колегия и председател на нейната Комисия по атестирането и конкурсите, която благодари на магистратите за техния принос към дейността на прокуратурата.

За висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества отличия получиха:

- Любомир Тодоров Николов – прокурор във Върховната касационна прокуратура, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“;

- Йордан Никифоров Иванов – следовател в Следствен отдел в Софийска градска прокуратура, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“;

- Лилия Цветанова Маринова – прокурор във Върховна административна прокуратура, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“;

- Анюта Бойкова Накова – следовател в Националната следствена служба, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“.

Наградените магистрати към настоящия момент са освободени от заеманите длъжности в системата на ПРБ, поради навършване на 65-годишна възраст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд