Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие резултатите от извършен одитен ангажимент в Районен съд – Пещера, както и изпълнението на дадените препоръки от Окръжен съд – Смолян

22 ноември 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие резултатите – констатации, изводи и препоръки от изпълнението на одитния ангажимент за даване на увереност в Районен съд гр. Пещера. Одобрен бе плана за действие, изготвен от административния ръководител на Районен съд – Пещера по препоръката „наличните суми с неустановени вносители, произход и предназначение в набирателната сметка на съда в размер на 57 684 лв. да се трансферират по сметката на ВСС в приход на съдебната власт“, както и изпълнението на останалите препоръки.

С решение от днес бе одобрено изпълнението на четири препоръки от одобрения с решение на Комисия „Бюджет и финанси“ по протокол № 26/01.08.2018 г. план за действие на Окръжен съд – Смолян във връзка с извършен одитен ангажимент.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд