Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът възложи на представляващия ВСС да подпише договори с две фирми за доставка и услуги

22 ноември 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет възложи на представляващия ВСС да подпише с „Роел-98“ ООД договор за доставка по заявка на канцеларски материали и офис консумативи за срок от една година или до достигане на определената като законов праг стойност, предвидена за директно възлагане, както и с „Български пощи“ ЕАД за предоставяне на пощенски услуги за нуждите на ВСС за срок от две години.

Пленумът даде съгласие административните ръководител на органите на съдебната власт да упражнят правомощията си на основание чл. 7 във връзка с чл. 9 от ПОИСДТВ, като посоченият процент на общия размер на средствата определени по органи на съдебната власт не следва да се надвишава.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд