Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС отложи разглеждането на предложението за предоставяне на нови автомобили на органи на съдебната власт

22 ноември 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет оттегли т. 44 от дневния си ред за разпределяне по органи на съдебната власт на леки автомобили, съгласно сключен договор по приключила обществена поръчка за доставка на 50 бр. нови автомобили за нуждите на ВСС и ОСВ. Отлагането на точката е във връзка с постъпило искане от административния ръководител на Военно-апелативния съд за предоставяне на автомобил.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд