Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС предприе действия за изясняване собствеността на имота в общ. Сапарева баня, к.к. „Паничище“ предназначен за почивна база на Върховен касационен съд

22 ноември 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет указа на председателя на Върховния касационен съд да възложи на правоспособно лице, вписано в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по геодезия, картография и кадастър, да предприеме необходимите действия по установяване границите на поземлен имот в общ. Сапарева баня, в резултат на което да изготви становище относно това, дали посоченият по-горе поземлен имот попада в границите на национален парк „Рила“, като приложи към него съответните доказателства.

Решението е във връзка с изясняване собствеността на имота в общ. Сапарева баня, к.к. „Паничище“, м-ст „Зелени преслап“, предназначен за почивна база на Върховен касационен съд.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд