Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет допусна поправка на очевидна техническа грешка в решение по т. 77 от протокол № 27/01.11.2018 г.

22 ноември 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет допусна поправка на очевидна техническа грешка в решение по т. 77 от протокол № 27/01.11.2018 г. на Пленума на ВСС, като израза „бюджети за 2019 г.“ се замени с „бюджети за 2018 г.“

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд