Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС отмени Правилата за създаване на организация за получаване на сигнали от граждани по повод наличие на корупционни действия в органите на съдебната власт, поради отпадане на законовото основание за тях

22 ноември 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет отмени Правилата за създаване на организация за получаване на сигнали от граждани по повод наличие на корупционни действия в органите на съдебната власт – следствие, прокуратура и съд, одобрени с решение на Съвета по протокол № 31/26.10.2005 г.

В предложението от комисиите по професионална етика към Съдийската и Прокурорската колегии на ВСС е посочено, че с отмяната на чл. 39а от ЗСВ (ДВ, бр. 28 от 2016 г.) отпадат правомощията на комисиите по професионална етика да събират и анализират информация за наличие на корупционни явления, както и всички други дейности, свързани с борбата с корупцията в органите на съдебната власт.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд