Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие решение, с което определи броя на служителите и структурата на администрацията на ВСС и възложи на главния секретар да извърши необходимите кадрови промени в срок до 01.01.2019 г.

22 ноември 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие решение, с което определи броя на служителите и структурата на администрацията на ВСС и възложи на главния секретар, в съответствие с правомощията си по чл. 355, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗСВ да извърши необходимите кадрови промени в съответствие с определената структура на администрацията на ВСС, в срок до 01.01.2019 г.

Пленумът на ВСС задължи главния секретар промените да станат при стриктно спазване разпоредбите на ЗСВ, КТ и съответните решения на съвета, както и в рамките на утвърдената щатна численост и бюджет.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд