Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС реши допуснатите кандидати в процедурата за избор на административни ръководители да представят концепциите си в рамките до 20 минути

4 декември 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет реши при провеждане на събеседване в процедурата за избор на административни ръководители, всеки кандидат да представя концепция за работата си в рамките до 20 минути. В предложението от председателя на Върховния административен съд е посочено, че съгласно чл. 58, ал. 4 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт по време на събеседването кандидатите представят концепциите си за работата се като административни ръководители в рамките на конкретно определеното от колегията на ВСС време.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд