Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС след проведено изслушване уважи частично възражението на Иво Вътев - съдия в Софийски районен съд и проведено предварително атестиране при комплексна оценка „Много добра“ – 93 точки

4 декември 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет изслуша, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ, Иво Вътев Вътев – съдия в Софийски районен съд, поради постъпило възражение срещу изготвената му атестационна оценка.

Колегията уважи частично възражението на съдия Вътев и проведе на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране, като прие на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „Много добра“ – 93 точки.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд