Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС назначи Румяна Калошева-Манкова – съдия в Апелативен съд – Бургас на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Апелативен съд – Бургас

4 декември 2018 година

Съдийската колегия на ВСС назначи, на основание чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Румяна Стоева Калошева-Манкова – съдия в Апелативен съд – Бургас на длъжността „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Апелативен съд – Бургас, считано от 23.12.2018 г.

В предложението от административния ръководител на Апелативен съд – Бургас е посочено, че Румяна Манкова има над 34 години юридически стаж и е преминала през всички нива на съдилищата в съдебната система. Започнала е работа като стажант съдия на 08.02.1982 г. На 02.01.1990 г. е назначена за съдия в Районен съд – Поморие, последователно е работила като съдия в Районен съд – Бургас от 23.03.1992 г., в Окръжен съд – Бургас от 16.01.1995 г. и от 17.11.2008 г. в Апелативен съд – Бургас.

Отчетено е, че след освобождаването на заместник-председателя Златинка Иванова, поради навършване на 65-годишна възраст през м. декември 2018 г. и на съдия Мария Тончева през м. октомври 2019 г., съдия Румяна Манкова е най-старшата от съдиите титуляри в гражданско отделение.

Сред мотивите за назначаването ѝ са притежаваната отлична теоретична подготовка, добросъвестното, коректно и отговорно изпълнение на задълженията ѝ, мотивацията и стремежа към повишаване на уменията и квалификацията си. Съдия Манкова е определена като изключително уважавана и ценена както от колегите ѝ магистрати, така и от съдебните служители. Предложението за назначаването ѝ на длъжността „заместник на административния ръководител“ на Апелативен съд – Бургас е подкрепено единодушно от Общото събрание на съдиите при Апелативен съд – Бургас, проведено на 08.10.2018 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд