Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС поощри Емилия Георгиева Присадова – съдия в Окръжен съд – Смолян с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“

4 декември 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б „а“ от ЗСВ, Емилия Георгиева Присадова – съдия в Окръжен съд – Смолян с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Съдия Присадкова е поощрена по предложение от Любен Хаджииванов – председател на Окръжен съд – Смолян. Тя има общ юридически стаж над 41 години, от които 27 години като съдия в Окръжен съд – Смолян. Близо 15 години е била заместник-председател на съда по граждански, търговски и фирмени дела.

С решение от днес, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – навършване на 65-годишна възраст, Емилия Георгиева Присадкова бе освободена от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Смолян, считано от 15.12.2018 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд