Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи нова дата за провеждане на събеседване с кандидатите в процедурата за избор на председател на Районен съд – Велики Преслав

4 декември 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи нова дата за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедурата за избор на административен ръководител – председател на Районен съд – Велики Преслав – 22.01.2018 г. Решението е във връзка с депозирана молба от участник в процедурата за избор и заемане на длъжността за отлагане на събеседването, насроченото за 14.12.2018 г., поради ползване на продължителен болничен отпуск.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд